Dynamiczna nawigacja stomatologiczna

Navident

Dynamiczna nawigacja stomatologiczna

NAVIDENT + APLIKACJA EvaluNav

Navident stanowi przełomowe rozwiązanie w implantologii wspomaganej komputerowo. Oferuje chirurgom stomatologom łatwą w obsłudze, dokładną, przenośną metodę planowania pożądanego uzupełnienia i wprowadzenia implantu u pacjenta wirtualnego, a następnie wykonanie planu w szczęce rzeczywistego pacjenta.

OD PLANÓW WIRTUALNYCH DO RZECZYWISTOŚCI

Dokładność, bezpieczeństwo i wydajność w TaP

Dynamiczna Nawigacja stomatologiczna tradycyjnie wiązała się z koniecznością przeprowadzenia drugiego skanowania CBCT z wykorzystaniem znacznika orientacyjnego (zwykle aluminiowego) zamocowanego w jamie ustnej pacjenta i obecnym w czasie skanowania. Trace Registration (TaP) wykorzystuje rozpoznawalne struktury naturalnie obecne w skanie: zęby, implanty, łączniki, grzbiet kostny i śruby kostne, jako znaczniki orientacyjne oszczędza dużo pracy lekarzowi i czasu jego pacjentom.
 

Zalety

Elastyczność. Przeglądaj dane TK i zmieniaj plan w dowolnym momencie, nawet w trakcie operacji.
 
Ekonomia. Niższy koszt zabiegu. Brak drogich zestawów lub specyficznych wierteł.
 
Natychmiastowość. Kierowanie jest dostępne natychmiast po planowaniu — bez konieczności wielotygodniowego oczekiwania na dostawę szablonów.
 
Irygacja. Lepsza irygacja w trakcie wiercenia osteotomii otwartej.
 
Przewidywalność. Możliwość natychmiastowego wykrycia i skorygowania problemów z retainerem.
 
Dostęp do miejsca implantacji. Brak zapotrzebowania na dłuższe wiertła, które utrudniają lub wykluczają stosowanie w przypadku implantacji w obrębie zębów tylnych przy minimalnym rozwarciu szczęki.
 
Bezpieczeństwo. Stale dostępna kontrola dokładności — możliwość natychmiastowego zaobserwowania i skorygowania dużych błędów.
 
Integracja. System całkowicie otwarty — dowolny implant, dowolne wiertło, dowolna prostnica. Nie ma konieczności zakupu zestawów specjalnych.
 
Prostota. Przyjazne dla użytkownika i intuicyjne planowanie — bez konieczności projektowania szablonów i tulejek.
 
Kompletność. System kieruje samym implantem, nie tylko wierceniem.

UPROSZCZONY SCHEMAT PRACY Z TaP (REJESTRACJA ŚLADÓW)
...który można wykonać podczas jednej wizyty.

PLANOWANIE

Zaplanuj na laptopie umiejscowienie implantów 

Plan odbudowy i umieszczenia implantu jest tworzony na podstawie danych z obrazu TK, opcjonalnie z dodanymi skanami wewnątrzustnymi lub innymi danymi powierzchniowymi (pliki STL). Plan może być modyfikowany w dowolnym momencie, nawet podczas zabiegu. Navident jest kompatybilny z każdym rozmiarem i typem implantu dostępnym na rynku.

ŚLEDZENIE

Zarejestruj skan CBCT w jamie ustnej  wybierając 3-6 punktów orientacyjnych na ekranie i śledź je za pomocą dedykowanego instrumentu.

Proces rejestracji, który poprzednio obejmował wykonanie termoplastycznego reteinera, z dodatkowym skanowaniem CBCT obarczony ryzykiem błędu użytkownika. Obecnie stał się efektywnym, łatwym i przyjaznym dla użytkownika 2-minutowym procesem.

IMPLANTACJA

Wykonuj wiercenie i implantację w warunkach sterowania dynamicznego 

Po krótkiej kalibracji wiertła lub implantu system Navident dynamicznie przedstawia odchylenie między faktycznym/planowanym położeniem a orientacją wiertła/implantu, prowadząc chirurga do dokładnego wykonania planu implantacji.

APLIKACJA EvaluNav

Aplikacja EvaluNav, dołączona do systemu Navident, umożliwia ocenę odchyleń pomiędzy zaplanowaną i aktualną pozycją implantów na pooperacyjnym skanie TK. Po wczytaniu i zarejestrowaniu skanów przed- i pooperacyjnych na pooperacyjnym obrazie TK wykrywana jest dokładna pozycja każdego implantu, a następnie porównywana z pozycją planowaną na skanie przedoperacyjnym. Odchylenia na wejściu i wierzchołku oraz nachyleniu są obliczane automatycznie i przedstawiane w postaci graficznej i liczbowej. Pod warunkiem, że sam implant został wprowadzony pod kontrolą, aplikacja EvaluNav potrafi odróżnić odchylenie związane z kierowaniem (błąd systemu) od odchylenia związanego z wierceniem (błąd użytkownika).

FILM INSTRUKTARZOWY

MATERIAŁY DO POBRANIA

Broszura Navident

Pobierz broszurę produktu

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami Napisz lub zadzwoń