MATERIAŁ DO ODBUDOWY KOŚCI

Biomateriał THE Graft

BIOMATERIAŁ DO ODBUDOWY KOŚCI

THE Graft PURGO

THE Graft jest to naturalny, mineralny materiał do odbudowy kości, produkowany z deproteinizowanej wieprzowej kości gąbczastej. W związku z pochodzeniem biomateriał jest strukturalnie podobny pod względem składu i struktury fizykochemicznej do tkanki człowieka.

BEZPIECZEŃSTWO I BIOKOMPATYBILNOŚĆ

Zoptymalizowany profil bezpieczeństwa i biokompatybilności dzięki kombinacji pochodzenia wieprzowego i wysoko wydajnego procesu przygotowania. Połączenie wieprzowego pochodzenia z wysokim poziomem czystości zapewnia przewidywalny wzrost kości bez ryzyka wystąpienia reakcji immunogennej. Dzięki bardzo wydajnemu, opatentowanemu procesowi produkcji THE Graft jest także całkowicie pozbawiony składników organicznych, które mogłyby wywołać zakażenie lub reakcję immunologiczną.

WYSOKA POROWATOŚĆ

THE Graft charakteryzuje się najwyższym możliwym poziomem porowatości w połączeniu z naturalną skłonnością do tworzenia połączeń. Wysoki poziom porowatości cząstek materiału – zapewnia lepsze ukrwienie oraz zwiększa powierzchnię przylegania do tkanki własnej pacjenta. Dzięki opatentowanemu procesowi produkcji potencjalnie immunogenne elementy organiczne są bardzo skutecznie usuwane, przy jednoczesnym optymalnym zachowaniu niezmienionej struktury. Struktura THE Graft™: 1. Makropory (średnica > 100 μm), które są niezbędne do formowania się naczyń krwionośnych oraz indukowania wzrostu kości, a także reorganizacji wokół materiału przeszczepu. 2. Mikropory (średnica < 10 μm), które są niezbędne do umożliwienia penetracji płynów ustrojowych, transportu jonów, przywierania osteoblastów oraz osadzania się nowo utworzonego HA. 3. Nanopory, czyli ziarna o wielkości poniżej 100 nm z dużą ilością porów o wielkości wyrażonej w nanometrach, obecnych pomiędzy kontrastem ziaren.

DUŻA CZYSTOŚĆ

Zastrzeżona technologia procesu inaktywacji wirusów. Dzięki bardzo wydajnemu procesowi produkcji THE Graft™ jest pozbawiony składników organicznych, które mogłyby wywołać zakażenie lub reakcję immunologiczną. Ten wyjątkowy proces pozwala zachować większość fizycznych właściwości natywnej wieprzowej struktury kostnej THE Graft™. Duża powierzchnia jest najważniejszym wymaganiem stawianym materiałom do przeszczepów, ponieważ nie tylko oznacza dostępność większej powierzchni, do której mogą przywierać osteoblasty, ale także ułatwia wymianę substancji odżywczych i produktów przemiany materii oraz pochłanianie przez rusztowanie większych ilości krwi, białek i czynników wzrostu. Czy kość wieprzowa jest bezpieczniejsza od bydlęcej? THE Graft™ charakteryzuje się mniejszą zawartością białka niż naturalny bydlęcy materiał do przeszczepu kostnego. Bydlęca kość gąbczasta nie jest wolna od chorób odzwierzęcych, np. BSE – gąbczastej encefalopatii bydła. W przypadku wykorzystania kości wieprzowej istnieje względnie niskie ryzyko przeniesienia choroby odzwierzęcej.

HYDROFILOWOŚĆ

THE Graft™ składa się z unikalnego systemu wzajemnie połączonych porów, który zapewnia skuteczne przyjmowanie płynów i umożliwia migrację komórek. Ten system porów i duża energia powierzchniowa stymulują proces osteokondukcji. Zwilżalność THE Graft™ okazała się być wyższa w porównaniu z tą obserwowaną w przypadku dostępnych ksenograftów, co sugeruje, że THE Graft jest względnie hydrofilowy i może zostać łatwo zwilżony przez płyny ustrojowe po implantacji. Wykazano, że zwilżalność powierzchni materiału ma istotny wpływ nie tylko na wchłanianie białek, ale także przywieranie, wzrost i proliferację różnych typów komórek, w tym osteoblastów.

OPTYMALNE ZACHOWANIE OBJĘTOŚCI

Niezmieniona naturalna struktura wieprzowej kości gąbczastej zapewnia stabilizację ubytku i ułatwia regenerację kości. THE Graft ma dużą powierzchnię właściwą, która ułatwia przyleganie do kości.

WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ

Duża porowatość i wczesna przebudowa poprawiają skuteczność kliniczną. THE Graft charakteryzuje się wyższym poziomem porowatości (72,4%) niż porównywalne preparaty pochodzenia bydlęcego (63,5–71,2%), który jest ponadto zbliżony do obserwowanego w ludzkiej kości (76,5%).

WSKAZANIA

– Odbudowa ubytków wokół implantów (np. dehiscencji i fenestracji),
– Wypełnianie zębodołów po usunięciu zęba,
– Podniesienie dna zatoki,
– Obudowa i rekonstrukcja wału dziąsłowego,
– (Sterowana regeneracja kości „GBR” – np. odbudowa boczna/pozioma),
– Wypełnianie ubytków kostnych (np. po apikoektomii lub cystektomii),
– Wypełnianie okołozębowych ubytków kostnych
(np. ubytków śródkostnych lub ubytków w furkacjach korzeni).

SPECYFIKACJA

THE Graft™ jest dostępny w postaci granulek dostarczanych w fiolce lub aplikatorze.

PREZENTACJA PRODUKTU

POROWATOŚĆ

HYDROFILOWOŚĆ

STRZYKAWKA

MATERIAŁY DO POBRANIA

Raport kliniczny

Pobierz raport kliniczny produktu The Graft

Ulotka

Pobierz ulotkę produktu The Graft Biomateriał.

Przypadek kliniczny nr 1

Pobierz przypadek kliniczny produktu The Graft

Przypadek kliniczny nr 2

Pobierz przypadek kliniczny produktu The Graft

Przypadek kliniczny nr 3

Pobierz przypadek kliniczny produktu The Graft

Przypadek kliniczny nr 4

Pobierz przypadek kliniczny produktu The Graft

Przypadek kliniczny nr 5

Pobierz przypadek kliniczny produktu The Graft

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami Napisz lub zadzwoń