Pasja zaczyna się na nowo

Aktualności

KURS

Zapraszamy 8-9 grudnia 2023r. na kurs Osteoimmunologia i chirurgia regeneracyjna w praktyce – Make It Simpler (MIS), który odbędzie się w Impladent Medical and Dental Clinic w Gdańsku, ul. Kartuska 312.

PROGRAM:

Piątek, 8 grudnia / Dr. Joseph Choukroun (wykład w języku angielskim)

PRF, Sticky bone 4.0 – Osteoimmunologia

 • Czym jest fibryna bogatopłytkowa PRF? Koncepcja, skład, zastosowanie kliniczne.
 • Wskazania: gojenie i regeneracja tkanek miękkich, augmentacja kości, zachowanie zębodołu
 • Biologiczne warunki procesu leczenia. Rola suplementów i witaminy D w osteoimmunologii. 
 • Warunki angiogenezy: napięcie i ciśnienie
 • Procedura przygotowania Sticky Bone przy użyciu systemów PomPack i PomSwing
 • Prezentacja systemu PomPack/PomSwing: przygotowanie skrzepu fibrynowego – membrana PRF, Sticky Bone

Sobota, 9 grudnia / Dr n. med. Adam Ziemlewski & Dr. Joseph Choukroun

Seminarium:

 • Kwalifikacja pacjentów do zabiegu
 • Diagnostyka laboratoryjna i radiologiczna 
 • Klasyfikacja ubytków tkanek 
 • Rodzaje zabiegów regeneracyjnych kości oraz tkanek miękkich
 • Planowanie dostępu i kształtu płata
 • Zastosowanie kości własnej i biomateriałów
 • Tips and tricks w augmentacji vertykalnej I horyzontalnej
 • Metody stabilizacji materiału augmentacyjnego i zastosowanie membran
 • Sticky bone, A- PRF, L-PRF, i-PRF, S-PRF
 • Metody szycia chirurgicznego

Warsztaty:

 • Adaptacja brzegów płata
 • Warstwowe szycie ran
 • Szwy apikalne
 • Zastosowanie śrub oraz płyt rekonstrukcyjnych na modelach sztucznych 

Zabiegi na żywo

Transmisja audio-video do sali konferencyjnej. Możliwość asystowania przy zabiegu:

 • Zabieg augmentacji vertykalnej
 • Zabieg augmentacji horyzontalnej

CENA:

2750 zł

MIEJSCE SZKOLENIA:

Impladent Medical&Dental Clinic

Ul. Kartuska 312

80-125 Gdańsk

INFORMACJE I ZAPISY:

Liberdent

e-mail: szkolenia@liberdent.pl

tel.: 787 966 158

liberdent-edukacja.pl