Pasja zaczyna się na nowo

Aktualności

SZKOLENIE

Zapraszamy 3 grudnia 2022 r.  na kurs Let’s Play The Flap! Pozarządzajmy tkankami miękkimi!, które poprowadzi specjalistka w dziedzinie periodontologii i implantologii – Dr. med Dr. med. dent. Snjezana Pohl. Kierownictwo naukowe i wprowadzenie dr n.med. Adam Ziemlewski z Kliniki IMPLADENT Medical&Dental Clinic.

Część wykładowa: 

  • Zębodół poekstrakcyjny typu I – jak go zachować?
  • Przeszczep tkanki łącznej: z nabłonkiem czy bez nabłonka
  • Augmentacja tkanek miękkich: płat otwarty, dojście przez kieszonkę, dostęp VISTA
  • Technika : Przesunięcie dopoliczkowe uszypułowanego płata podniebiennego. 
  • Zębodół poekstrakcyjny typu II – jednoczesna augmentacja tkanek twardych i miękkich przy zastosowaniu tkanki łącznej uszypułowanej (mIVAN Technique) 

Część warsztatowa: 

  • Zębodół poekstrakcyjny typu I: Augmentacja za pomocą „zęba procesowanego“ wraz z zastosowaniem tkanki łącznej
  • Pobieranie przeszczepu podnabłonkowego oraz zdepitelializowanego przeszczepu łącznotkankowego , technika szycia 
  • Techika: Przesunięcie dopoliczkowe uszypułowanego płata podniebiennego 
  • Zębodół poekstrakcyjny typu II: technika augmentacji mIVAN w połączeniu z autoprzeszczepem zębinowym (ząb własny procesowany) 
  • Uszypułowany płat łącznotkankowy (PCTG): pobieranie, augmentacja zębodołu, zamykanie zębodołu poekstrakcyjnego w połączeniu z augmentacją tkanek miękkich od strony policzkowej przy użyciu PCTG
 

 Dr. med Dr. med. dent. Snjezana Pohl jest specjalistą chirurgii jamy ustnej, a także certyfikowanym przez EDA (Europejskie Stowarzyszenie Stomatologiczne) specjalistą w zakresie periodontologii i implantologii. Szefowa Oddziału Chirurgii Jamy Ustnej w prywatnej klinice Rident w Chorwacji, adiunkt prowadzący wykłady na Wydziale Medycyny Jamy Ustnej i Periodontologii na Uniwersytecie w Rijece.

Jako aktywny wykładowca oraz autorka prac naukowych z zakresu implantologii i periodontologii podkreśla znaczenie technik małoinwazyjnych, szczególnie w kompleksowej metodyce leczenia opartej na zachowaniu tkanek. Techniki te obejmują: PET – technikę częściowej ekstrakcji, wykorzystanie autogennej tkanki, osseodensyfikacje i inne. Jest autorką dwóch technik: techniki mIVAN oraz policzkowo przesuniętego płata podniebiennego do zamknięcia rany po zabiegach odtwórczych kości.

Od 2015 roku jest ekspertem DentalXP i wykładowcą na światowych spotkaniach stomatologicznych.

 

KIEROWNICTWO NAUKOWE I WPROWADZENIE:

dr n.med. Adam Ziemlewski z Kliniki IMPLADENT Medical&Dental Clinic.

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Certyfikowany implantolog OSIS-EDI. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej.

CENA:

2 650 PLN

MIEJSCE SZKOLENIA:

Impladent Medical&Dental Clinic

Kartuska 312, 80-125 Gdańsk

INFORMACJE I ZAPISY:

Liberdent

e-mail: szkolenia@liberdent.pl

liberdent-edukacja.pl