NOWOCZESNA MEMBRANA KOLAGENOWA

SMARTBRANE

NOWOCZESNA MEMBRANA KOLAGENOWA

SMARTBRANE REGEDENT

SMARTBRANE to resorbowalna membrana kolagenowa wyprodukowana przy użyciu nowoczesnej technologii do opracowania osierdzia wieprzowego.

Zastosowana metoda oczyszczania za pomocą nadkrytycznej postaci dwutlenku węgla (scCO2) pozwoliła na zachowanie naturalnej struktury tkanki i fibryn kolagenowych zawartych w osierdziu, natomiast resztki komórkowe i lipidy zostały skutecznie usunięte. W rezultacie membrana wykazuje nie tylko poprawioną charakterystykę biologiczną (profil resorpcji), ale także dzięki zastosowanej tkance (osierdzie) wysoką wytrzymałość mechaniczną (szycie, rozciąganie).

ZALETY

PROSTA W UŻYCIU
Ulepszone właściwości ułatwiające bezpośrednią aplikację w ubytku.

SKUTECZNA
Zachowana naturalna struktura tkanki kolagenowej dla pełnego wykorzystania przy regeneracji kości.

BIOLOGICZNIE CZYSTA
Doskonała biokompatybilność niezbędna dla poprawy gojenia.

TECHNOLOGIA
Proces oczyszczania metodą scCO2 jako podstawa do uzyskania struktury trójwymiarowej matrycy oraz bezpieczeństwa dla augmentatu.

PONADTO:

– wysoka wytrzymałość mechaniczna,
– świetne przyleganie do ubytku kostnego bez zbytniego „przylepiania się” do augmentatu lub narzędzi,
– bardzo cienka błona (ok. 0,3mm grubości), co ułatwia zszycie płata po założeniu augmentatu, zwłaszcza przy rozległej augmentacji.

SKUTECZNOŚĆ

Zastosowana metoda w oparciu o nadkrytyczną postać dwutlenku węgla (scCO2) pozwala zachować naturalną trójwymiarową strukturę oraz układ włókien kolagenowych tkanki, którą można w pełni wykorzystać przy regeneracji kości. Tak oczyszczony kolagen odgrywa bardzo ważną rolę we wspomaganiu prawidłowego gojenia oraz promowaniu nowopowstałej tkanki nabłonkowej. Czas resorpcji membrany SMARTBRANE wynosi od 8 do 12 tygodni, co zapewnia właściwą ochronę regenerowanego miejsca podczas standardowych zabiegów sterowanej regeneracji kości (GBR).

Tydzień po aplikacji podskórnej na mięsień (próba na szczurze): Membrana Smartbrame (M) jest połączona z tkanką mięśnia (MT), brak śladu ogniska zapalnego

Po upływie dwóch tygodni, w strukturze membrany można zaobserwować pierwsze naczynia krwionośne, brak śladu ogniska zapalnego

BIOLOGICZNIE CZYSTA

SMARTBRANE jest produkowana przy zastosowaniu innowacyjnej oraz wysoko efektywnej metody oczyszczania za pomocą dwutlenku węgla w postaci nadkrytycznej (scCO2). Oczyszczanie metodą scCO2 daje większą, bardziej biokompatybilną przestrzeń do wrastania nowo tworzonych się komórek. Połączenie tkanki osierdziowej wraz z unikalną metodą oczyszczania daje niespotykaną do tej pory wysoką biozgodność materiału.

TECHNOLOGIA

KROK 1.
Oczyszczanie nadkrytyczną postacią dwutlenku węgla scCO2
– Dwutlenek węgla CO2 przechodzi w stan nadkrytyczny podczas kiedy jego temperatura wynosi lub przekracza 31◦C w ciśnieniu 73 atmosfer.
– W stanie nadkrytycznym CO2 wykazuje właściwości zarówno gazu jak i płynu.
– Dzięki właściwościom wypłukiwania i usuwania niepożądanych substancji dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym jest idealny, aby dokładnie oczyścić i wysterylizować tkankę zwierzęcą.
– Dodatkowo scCO2 jest używany również do dokładnego zwalczania wszelkiego rodzaju patogenów.
KROK 2.
Proces biochemiczny
– Następne kroki obróbki biochemicznej zastosowane są w celu usunięcie i dezaktywacji niepożądanych resztek proteinowych, tak aby uzyskać czystą matrycę tkankową oraz dodatkowo podnieść poziom czystości od wszelakich patogenów.

KROK 3.
Liofilizacja
– Proces liofilizacji pozwala na dokładne zachowanie trójwymiarowej struktury tkanki ksenograftu.
– Dzięki liofilizacji błona zaporowa może być przechowywana w temperaturze pokojowej, a okres ważności znacznie wydłużony.
KROK 4.
Sterylizacja promieniami gamma
– Kombinacja zastosowania scCO2 wraz ze sterylizacją promieniami gamma daje największą możliwość pozbycia się wszelkiego rodzaju bakterii – współczynnik SAL (Sterility Assurance Level) > 10.
– Wartość SAL > 10 (SAL – Sterility Assurance Level) jest to gwarantowany poziom sterylności oznaczający w praktyce możliwość przeżycia w wysterylizowanym pakiecie jednego drobnoustroju na milion.
Dzięki temu procesowi SMARTBRANE jest wysoce biokompatybilnym materiałem.

PRZYPADEK KLINICZNY

1. Chirurgia – dehiscencja wokół implantu

2. Augmentacja – ksenograft

3. Aplikacja membrany SMARTBRANE po uprzedniej augmentacji – łatwość adaptacji i pozycjonowania w miejscu zabiegu

4. Usunięcie szwów – brak śladu stanu zapalnego tkanek miękkich

SPECYFIKACJA

Rozmiar membrany:
– 15 x 20 mm / 20 x 30 mm / 30 x 40 mm
– nowy rozmiar MINI – 10x10mm – pozwalający na bardziej ekonomiczne leczenie pacjentów, zwłaszcza w przypadku zaopatrywania małych ubytków.

Materiały do pobrania

Ulotka

Pobierz ulotkę dla produkt Smartbrane.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami Napisz lub zadzwoń